O NAS
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
czyli dumną OPP uprawnioną do
otrzymywania 1,5% podatku dochodowego
od osób fizycznych znajdującą się
w aktualnym wykazie OPP
NASZE CELE
Cel, który przyświeca mi, od pierwszej myśli o powołaniu do życia Fundacji im. Św. Gezelina,
widzę przed oczami tak samo wyraźnie, jak w 2010 roku.
Poprosiłam św. Gezelina - patrona szczęśliwego dzieciństwa o otoczenie nas
opiekuńczym skrzydłem, które nieustająco czuję na swoim ramieniu, a ono wędruje dalej
w stronę podopiecznych
Wizja fundacji wciąż ewoluuje i wyznacza nam nowe ścieżki pomagania, poprzez pracę:
psychologiczno-terapeutyczną - arteterapię, hipoterapię, onoterapię, alpakoterapię, dogoterapię,
finansowanie leczenia, rehabilitacji, terapii, nauki i rozwoju.

Jesteśmy na tyle blisko byście poczuli naszą pomoc i na tyle daleko, żebyście czuli się
komfortowo zaopiekowani.

Z nadzieją dla Was.


Fundacja im. Św. Gezelina
została powołana w celu:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
- niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym i upośledzonym umysłowo.
- podejmowania działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
- pomocy charytatywnej.
- ochrony zdrowia.
- niesienia pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci w kraju i zagranicą
- niesienia pomocy rodzicom i opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą
- niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, chorym, samotnym, ubogim, niezaradnym życiowo,
będących w potrzebie, oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym w kraju i zagranicą
- niesienia pomocy dzieciom z rodzin rozbitych i patologicznych w kraju i zagranicą
- niesienia pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym w możliwości rozwijania się i kształcenia w kraju i zagranicą
- krzewienia w kraju i zagranicą twórczości osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych, starszych, bezdomnych, ubogich, niezaradnych życiowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w potrzebie, oraz wszystkich innych,
- wspierania finansowego i poza finansowego innych organizacji i osób prawnych, których cele zbieżne są z celami fundacji.

Fundacja im. Św. Gezelina

00-052 Warszawa,

ul. Mazowiecka 11 lok.49

telefon: (22) 490-83-68

e-mail: fundacja.gezelin@wp.pl

www.gezelin.pl

Foto

Nr konta:
Bank Ochrony Środowiska
36 1540 1072 2107 5015 2339 0001

KRS: 0000364770

NIP: 527-26-46-026

Regon: 142762613

Copyright by "Gezelin" 2021
Serwis gezelin.pl korzysta z plików cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.